Výškové práce

Výškové práce prichádzajú na scénu tam, kde nie je možné použiť štandardné metódy prístupu. Poskytujeme výškové práce na najvyššej úrovni a bezpečne.  Nie je pre nás problém sprístupniť akékoľvek neprístupné miesto.

Výškové práce zahŕňajú:

  • montáže sietí proti vtáctvu
  • montáže reklám
  • čistenie a náter konštrukcií
  • pílenie stromov
  • umývanie okien vo výškach
  • čistenie priemyselných hál
  • inštalácie svetelných zdrojov
  • opravy fasád akéhokoľvek druhu
  • odstraňovanie snehu

Výškové práce najvyššej kvality

Naša firma sa špecializuje na výškové práce už niekoľko rokov počas ktorých došlo k rozšíreniu poskytovaných služieb a tak sme v súčasnosti schopní ponúknuť našim klientom všetky druhy výškových prác.

Výškové práce v našej firme vykonávajú odborne vyškolení a profesionálni pracovníci, ktorí používajú najmodernejšie technológie a postupy. Usilujeme sa o čo najlepšiu možnú kvalitu našich služieb.