Pílenie stromov

Pílenie stromov, hlavne na nedostupných miestach realizuje tím skúsených arboristov.

Arborista je profesionál v oblasti starostlivosti o stromy. Arboristické techniky umožňujú prerezanie stromu či jeho kompletné odstránenie.

Po zhodnotení najefektívnejšej metódy sa vypracuje presný plán pílenia, ktoré sa vykonáva horozeckou technikou alebo z vysokozdvižných plošín. Pílenie stromov je jedna z najrizikovejších činností ohľadom výškových prác, práve preto je najväčšia pozornosť venovaná bezpečnosti pri práci, kde sa správnou metódou vylučuje riziko úrazu pri pílení stromov.

Arborista musí byť schopný previesť pracovnú operáciu i na extrémne veľkých stromoch v blízkosti elektrického vedenia, domov, ulíc, parkov atď…