Oprava akéhokoľvekdruhu fasád

Výškové práce týkajúce sa opravy fasád sú využívané najmä v exponovaných úsekoch, kde je lokálne poškodenie fasády. Najprv sa zdiagnostikuje aktuálny stav a zhodnotí sa presný postup prác, ktorý buď navrhneme my a odkonzultujeme s objednávateľom, alebo zákazník nám predloží príslušnú dokumentáciu, ktorej sa pridržiavame. Výškové práce sú realizované často kombináciou horolezeckej techniky s vysokozdvižnými plošinami. Tento druh výškových prác zahŕňa aj opravy zatekajúcich striech v nedostupných miestach.