Odstraňovanie snehu zostriech a zimná údržba

Odhŕňanie snehu je v našej náplni výškových prác, keďže na pohyb po nezabezpečenej streche bez zábradlia je oprávnený len pracovník s patričným kurzom výškových prác. Sneh sa odhŕňa buď plošne, kde sa vyznačí úsek odhrnutia /buď celá strecha alebo obdĺžniky/, alebo sa do mapy strechy vyznačia úseky najvyššieho zaťaženia strechy a tie sa postupne prekopávajú a na celtách ťahajú k vyznačenému úseku zhadzovania. Síce zabezpečujeme výškové práce týkajúce sa odhŕňania striech, no zároveň ponúkame bežnú zimnú údržbu komerčných a bytových objektov, kde sa buď stanoví paušálna suma za zimnú pohotovosť /od 15.11. do 31.3./ bez ohľadu na snehovú pokrývku alebo sa dohodne cena za m2 odhrnutia /vrátane soli alebo bez/.