Montáž reklám

Montáž a inštalácia každého druhu reklám a plachiet je realizovaná buď horolezeckou technikou alebo vysokozdvižnou plošinou. Klientovi ponúkame full servis, od grafického návrhu reklamy, cez plán inštalácie až po samotnú realizáciu.

Cenová ponuka montáže reklamy je rozčlenená, aby si zákazník vybral položku, ktorá mu najviac vyhovuje. V prípade inštalácie reklamných plachiet, zabezpečujeme aj návrh a realizáciu ukotvenia systému, na ktorom je reklama uchytená.