Inštalácia svetelných zdrojova elektrických zariadení

Výškové práce sú hojne využívané pri inštalácii rôznych svetelných a kamerových systémov, kde je nutnosť umiestnenia zariadenia v takej výške aby nemohlo byť úmyselne poškodené treťou stranou. Pred začatím prác sa prekonzultuje s objednávateľom vhodnosť umiestnenia, resp. zákazník predloží príslušnú dokumentáciu. Výškoví pracovníci vykonávajúci tento druh prác disponujú príslušnou kvalifikáciou /na obsluhu a opravu elektrických zariadení, napr. §21…/. Okrem kamier a svietidiel montujeme taktiež solárne systémy, senzory pohybu, zabezpečovacie systémy, obrazovky, meteorologické stanice a rôzne druhy čidiel. Samozrejme že vykonávame aj opravu a demontáž týchto všetkých zariadení.