Čistenie a náter konštrukcií

Čistenie konštrukcií

Pri čistení konštrukcií sa pred samotným čistením najprv zhodnotí miera znečistenia povrchu, následne sa určí metodika čistenia (čistiaci prípravok, rôzne typy kief, vysávačov, ometačov, viac druhov handier). Počas realizácie čistenia konštrukcie priebežne komunikujeme s objednávateľom o postupe prác, v prípade neočakávaných zmien je vyhotovená fotodokumentácia, okamžité kontaktovanie zodpovednej osoby resp. prerušenie prác.

Náter konštrukcií

Pri nátere konštrukcií sa na obhliadke najprv berie do úvahy materiál z ktorého je konštrukcia vyrobená. Ak je to prvý náter na novú konštrukciu, s klientom sa dohodne aké typy náterov budú nasledovať v akých vrstvách. Ak nie je konštrukcia nová, prehodnotí sa miera znehodnotenia pôvodného náteru a postup prác pred prvým náterom (napr. očistenie s drotenou kefou, ometenie, popr. vŕtačkou alebo iným náradím).