Certifikáty

Od začiatku fungovania našej spoločnosti preferujeme postupy a manévre charakterizované medzinárodnou organizáciiou IRATA, Industrial Rope Access Trade Association, ktorá vznikla vďaka množstvu spoločností, ktoré se zaujímajú o techniky lanového prístupu v priemysle. Hlavným cieľom asociácie je podporovať vývoj týchto techník a zaručiť bezpečnosť a efektivitu práce svojich členov. Stáli členovia asociáce podliehajú tvrdým vstupným testom a auditom, aby bolo zaručené, že vyhovujú požiadavkám asociácie IRATA na kvalitu, bezpečnosť, výcvik a pracovné postupy. Výhody týchto postupov a požiadaviek sa odrážajú v mizivom množstve nehôd hlásených členmi IRATA. Pred koncom roku 1997 zaznamenali členovia takmer štyri milióny odpracovaných hodín na lane s menej než tromi úrazmi na 100 000 hodín. Prakticky veškeré tieto nehody a udalosti boli tak zanedbateľné, že ich nebolo nutné hlásiť v súlade s normami RIDDOR (Reporting of Injuries, Diseases and Dangerous Occurrences Regulations – Predpisy o hlásení zranení, nemocí a nebezpečných udalostí).

Ako jediní na Slovensku disponujeme pracovníkmi vyškolenými touto
organizáciu, kde máme zastúpenie všetkých stupňov kvalifikácie
a zodpovednosti /level 1 až 3/.